home >> panorama >> beyond >> staff       
:: staff ::
Réalisateur :

Producteur :

Directeur de l'animation :

Character design :

Directeur Artistique :

Directeur CG :

Superviseur CG :

Séquences additionelles :

Animateurs-clés :Superviseur Decors :

Décors :Superviseurs intervalles :

Animation :Styliste Couleurs :

Supervision Couleurs :

Digital Paint :

CGI :
Animation Guide :

Photo :

Musique :

Project Producer :

Line Producer :

Production Manager :

Animation Production :

Koji Morimoto

Eiko Tanaka

Takeshi Honda

Koji Morimoto, Takeshi Honda

Katsu Nozaki

Yusuke Hirota

Akiko Saito

Michael Arias, Hideki Futamura

Makota Yamada, Jiro Kanai,
Hideki Sekiguchi, Chie Uratani,
Takeshi Honda, Satoru Utsunumiya,
Ushio Tazawa, Yasuhiro Aoki,
Atsuko Fukushima, Daisuke Nakamaya,
Kenichi Yamaguchi, Hideki Futamura,
Isao Oishi, Yumi Chiba, Koji Morimoto

Marefumi Niibayashi

Takashi Ohmori, Youhei Takamatsu,
Naomi Kasugai, Masaki Yoshiaki,
Seiki Tamura, Yoshikazu Fukutome

Mutsuko Kajigaya, Sae Niraduka

Kazuya Kimura, Yuko Takahashi,
Rie Niidome, Chiharu Haraguchi,
Junko Sanuki, Akie Tsutsumi,
AnimeSpot, Nakamura Production,
Doga Kobo, Studio Cockpit,
Mushi Production, GAINAX, Yutaka Sumi,
Chizuko Kusunoki, Keiko Kakuta,
Emiko Iwayanagi, Keiko Watanabe,
Kaku Yukari, Animeworld Osaka, Emuai,
Studio Live, Kino Production, AIC,
Tatsunoko Production

Terumi Nakauchi

Hiroko Otsuki

Megumi Matsuo, Kayoko Suzuki,
TraceStudio M, Sunshine Digital, T.D.I.,
T2 Studio, Mad House, Hiromi Sugakawa,
Toshiko Nagai, Buyu, Studio L, Amga,
Studio Targe, ProductionI.G

Momoe Aoki, Naoko Sugita, Keisuke Sasagawa, Tomoko Washida, Takuma Sakamoto, Hiroshi Murakami, Daichi Yasuta, Michael Arias

Aiko Matsumoto

Takuya Maekawa

Don Davis

Kunitoshi Yamada

Suguru Sato, Hiroto Yonemori

Marimi Sakurai

Studio 4°C