home >> panorama >> survival >> staff       
Music

Guitar
Guitar
Bass
Vocal

Production Designer
Director
Character Designer
Supervising Animator

Chief Animator


Key Animator
Animation Checker


AnimatorsColor Stylist


Color Checker


Digital Ink & Paint
Background Artist
C.G.I. Director


C.G.I.

System Engineer


Support Musicians
Drums
Keyboards


Sound Track Producer
Sound Track Engineer


Mixing Engineer
Sound Effects


Production Manager


Producer


Total Visual Co-ordinater


Production Studio


Exective ProducerProduced by

GLAY
are
TAKURO
HISASHI
JIRO
TERU

KOJI MORIMOTO
KOJI MORIMOTO
KOJI MORIMOTO
KOJI MORIMOTO

KATUMI MATSUDA


YASUHIRO AOKI
MASAHIKO FKUBO
TAKASHI HASHIMOTO
TADASHI MATSUZAKI
ATSUSI AIRIE
TAKEHIRO NODA
TOSHIHISA KAIYA
MITSURU OBUNAI
TATSUMORI IMOTO
HIDEKI KAKIDA
MITSUNORI IMURATA
SEAN SPRINGER
JIRO KANAI
SATORU UTSUNOMIYA
TATSUYUKI TANAKA


MUTSUKO KAJIGAYA


HIDEKI SEKIGUCHI
USHIO TAZAWA
YUKO TAKAHASHI
KEIKO WATANABE
EMIKO IWAYANAGI
ERIKO SHIBATA
YASUTO MURATA
YUMIKO TAGUCHI
RIE NIIDOME
MIYUKI KAOKI
SAYURI TSURUYAMA
AKIKA KAWACHI
NOBUKO ADACHI
AKIHIRO YUKI
HISASHI SAMEJIMA
KIYOTO ISHINO
EMUAI
ANIME ROMAN
ZERO-G-ROOM
MAGIC BUS
KINO PRODUCTION
GARAN


TERUMI NAKAUCHI


AKIKO HAYASHI


DIGITAL 4C
AKIYO YAMAURA
TOMONARI NAKAJIMA
TOSHIKI TAKETANI
MASASHIGE HIRANUMA
TAKUYA MINEZAWA
KUMIKO NAMIKI


SHINJI KIMURA
JINICHI TANIGUCHI
SADAYUKI KARAI


AKIKO SAITO


MITSUHIRO SATO
YUSHI HATAKENAKA
KEISUKE SASAGAWA
HIROSHI MURAKAMI
HIROAKI ANDO
KENTARO SASAKI
NOBUYUKI SUCHI
AI TODA


SHINYA SHIBATATOSHI NAGAI
SHINGO KOMORI


MASAHIDE SAKUMA
TOM DURACK


YOSHITO MORITA
KOJI KASAMATSU


MAKOTO USUGANE


EIKO TANAKA


SHUNSUKE TOKUMARU


STUDIO 4C


YUKITAKA MASHIMO
HIROHIKO FINOGUCHI


UNLIMITED RECORDS
BORD